Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 

             Rekrutacją objęte są  dzieci z roczników 2018-2021, zamieszkałe w Mieście Białystok.

 

  Harmonogram czynności w okresie rekrutacji do przedszkola :

  Postępowanie rekrutacyjne

  •  od  26.02.2024r. do 08.03.2024r. do godz.15.00                                                                                    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  •  do 25.03.2024r. do godz.12.00                                                                                                Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie d przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 28.03.2024r. o godz.15.00                                                                                                           Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - listy na drzwiach głównych przedszkola
  • do 4.04.2024r. do godz. 15.00                                                                                             Potwierdzenie przez Rodzica dziecka woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci podpisania druku pisemnego oświadczenia i złożenia w kancelarii przedszkola
  •  5.04.2024r. o godz.15.00                                                                                                                   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów -dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola - listy na drzwiach głównych przedszkola

     Postępowanie uzupełniające - wyłącznie w sytuacji pozostawania wolnych miejsc  w przedszkolu                                 

  • od 27.05.2024r do 03.06.2024r. do godz.15.00                                                          Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
  •   do 17.06.2024r. do godz.12.00                                                                                                       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie d przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  •  19.06.2024r.o godz.15.00                                                                                                           Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - listy na drzwiach głównych przedszkola
  • do 21.06.2024r.do godz.15.00                                                                                                 Potwierdzenie przez Rodzica dziecka woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci podpisania druku pisemnego oświadczenia i złożenia w kancelarii przedszkola
  • 24.06.2024r. o godz.15.00                                                                                                             Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów -dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola - listy na drzwiach głównych przedszkola

   Dokumenty do pobrania w terminie rekrutacji podstawowej.

                                                                ZAPRASZAMY.

  Szczegóły dotyczące kryteriów  naboru i punktacji za nie znajdą Państwo na stronie UM Białegostoku w zakładce Edukacja.

 

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH  DO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 27
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU