Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 została zakończona 

 Pierwsze spotkanie organizacyjne -  w miesiącu czerwcu 

          Rodziców i dzieci odwiedzających Nasze Przedszkole  prosimy o wzięcie

                  ze sobą obuwia na zmianę.                        

 

 

                          Zasady i terminy  rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 27 lutego 2023 r.

do 10 marca 2023 r.

do godz. 15.00

 

od 26 maja 2023 r.

do 2 czerwca  2023 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 27 marca 2023 r.

do godziny 12.00

 

 

do 16 czerwca 2023 r.

do godziny 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

30 marca 2023 r.

o godzinie 15.00

 

20 czerwca 2023 r.

o godzinie 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 

d

 1. Czynności dotyczące złożenia wniosku

 

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: https://bialystok.formico.pl lub odręcznie. Wnioski będą
  również do pobrania w każdym przedszkolu od 27 lutego 2023 r.
 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności
  od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie
  w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie do 10 marca 2023 r. do godz. 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 •  Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.
 • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie
  i  potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.
 • O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego wymienione poniżej.

3 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

 

 

do 22 czerwca 2023 r.

do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

4 kwietnia 2023 r.

o godz. 15.00

 

23 czerwca 2023 r.

o godz. 15.00

 

    Czynności dotyczące złożenia wniosku

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: https://bialystok.formico.pl lub odręcznie. Wnioski będą
  również do pobrania w każdym przedszkolu od 27 lutego 2023 r.
 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności
  od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie
  w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie do 10 marca 2023 r. do godz. 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 •  Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.
 • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie
  i  potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.
 • O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego wymienione poniżej