WAKACJE - SIERPIEŃ

     Drodzy Rodzice -  w związku z apelem Dyrektora  Przedszkola Nr 36  dyżurującego w miesiącu sierpniu, proszę o zgłaszanie potrzeby opieki dla dziecka do

 bezpośrednio do dyrektora naszego przedszkola. 

          Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc w dyżurującym przedszkolu jest  bardzo ograniczona ,

        z uwagi na pozostałe 2 przedszkola nr 14 i nr 10

 

  DYREKTOR prosi Rodziców o rozważenie możliwości zapewnienia opieki  bliskich w miesiącu sierpniu lub samodzielne szukanie innego przedszkola dyżurującego w sierpniu


Projekty unijne

 

PROJEKT UNIJNY " DOBRY START"

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2022/2023 na  terenie Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w ramach działania wyrównywanie szans edukacyjnych.

Informacja dla rodzica o projekcie-  zauktualizowana

Projekt unijny , którego przesłaniem jest zapewnienie dzieciom równego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Realizatorem projektu jest nasze przedszkole tj. Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

Czas realizacji projektu wrzesień 2022 – lipiec 2023.

Projekt Dobry start obejmuje :

 1. Terapie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i opiniami o pomocy p-p
 1. terapia logopedyczna
 2. terapia pedagogiczna
 3. zajęcia z psychologiem
 4. terapia ruchowa i terapia SI

Zajęcia z psychologiem-

prowadzi : mgr psycholog Katarzyna Kondraciuk

wtorek 14.30-15.30

 czwartek 14.30-15.30

 piątek    10.00-11.00

Terapia pedagogiczna- 

dzieci z orzeczeniem – zajęcia z pedagogiem specjalnym

czwartek – 9.30- 11.30

dzieci z opiniami –zajęcia z nauczycielem terapeutą mgr Anna Greliak

środa –  13.00- 15.00

Terapia logopedyczna – zajęcia z logopedą

prowadzi: mgr logopeda  Joanna Aleksiejuk

poniedziałek – 12.00-14.00

środa –   12.00-14.00

Terapia Si - zajęcia z terapeutami Si

prowadzą terapeuci : mgr Ilona Miastkowska , mgr Zdzisław Rudziński

poniedziałek-  14.00-17.00

wtorek- 8.00-10.00

środa- 14.00-16.00

piątek -9.00-12.00

 

Terapie w ramach projektu dotyczą dzieci z orzeczeniami i opiniami . Rodziców dzieci prosimy o zapewnienie obecności dziecka w godzinach prowadzonych terapii .

Terapie prowadzą nauczyciele specjaliści i terapeuci zatrudnieni na potrzeby projektu.

 1. Zajęcia dodatkowe w zakresie stwierdzonych deficytów:
 1.  Logorytmika – gimnastyka buzi i języka  - zajęcia   grupowe  dla dzieci 4-i 5- letnich oraz 3-letnich od drugiego półrocza                                                                                                                                      3-latki – cała grupa przedszkolna - 25 dzieci – 1x1w tygodniu po 30 min.- prowadzi nauczyciel wychowawca -logopeda – pani Natalia Jakubiak- od stycznia II półrocza                                                      4-latki - cała grupa przedszkolna –  25 dzieci -1x1 w tygodniu po 30 min.- prowadzi  nauczyciel logopeda – Justyna Świderska  -od 01.10.2022r.                                                                                                             4-5 latki –2 grupy zajęciowe po 12 dzieci -  1x1 w tygodniu po 45 min. każda grupa   - prowadzi nauczyciel wychowawca – pani Justyna Świderska
 2. Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe u  dzieci :                                                                                                                                                                                                                     1. zajęcia rozwijające kompetencje językowe-  z języka angielskiego –„ Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat” -  dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat , dzieci 3 letnie od stycznia 2023

3-latki – cała grupa przedszkolna - 25 dzieci - od stycznia  2023 - 1x1 w tygodniu po 30 min. - prowadzi pani Marta Pietruczuk - wtorki 12.00-12.30

4-latki -cała grupa przedszkolna –  25 dzieci  przez cały okres trwania projektu- 1x1 w tygodniu po 30 min.- piątki 12.15- 12.45 , w drugim półroczu 2x1 w tygodniu o 30 min.

4-5 latki – 2 grupy językowe po 12-13 dzieci  przesz cały okres trwania projektu 2x1 w tygodniu po 30 min.- czwartki w godzinach 12.00-13.00

 5 latki –   2 grupy językowe po 12-13 dzieci  przesz cały okres trwania projektu 1x1 w tygodniu po 30 min.- wtorki i czwartki w godzinach 12.00-13.00 i 13.00-14.00

 6 latki –   2 grupy językowe po 12-13 dzieci  przesz cały okres trwania projektu- 1x1 w tygodniu po 30 min.wtorki i czwartki w godzinach 13.00- 14.00 i  11.00-12.00/ 12.00-13.00

Zajęcia prowadzą nauczyciele przedszkola z certyfikatem do nauczania języka angielskiego w przedszkolach.

       2. zajęcia rozwijające kreatywność i wyobraźnię dziecka- kreatywne zajęcia plastyczne – „ Mały człowiek w kreatywnej krainie”- dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat , dzieci 3 i 4 -letnie od stycznia 2023 drugie półrocze

5 grup docelowych po 25 dzieci- 125

3-latki – cała grupa przedszkolna - 25 dzieci - od stycznia  2023 - 1x1 w tygodniu po 30 min. – czwartki w godzinach 10.30-11.00-  prowadzą nauczyciele grupy – panie -Ewa Żmiejko /Natalia Jakubiak

4-latki -cała grupa przedszkolna –  25 dzieci-  1x1 w tygodniu po 30 min. - w piątki w godzinach 13.00-13.30-  prowadzi nauczyciel grupy – pani Marta Pietruczuk

4-5 latki – cała grupa przedszkolna - 25 dzieci

* 1x1 w tygodniu po 45 min. przez cały okres trwania projektu – środy w godzinach 10.15-11.00- prowadzą nauczyciele grupy -panie Anna Dobaj,/Justyna Świderska

* od lutego  drugiego półrocza wyjścia warsztatowe do galerii Ślendzińskich- co drugi poniedziałek w godzinach 13.00-14.00

 5 latki –   cała grupa przedszkolna - 25 dzieci

*1x1 w tygodniu po 45 min. przez cały okres trwania projektu– prowadzi nauczyciel grupy -pani Dorota Dworakowska- środy w godzinach 10.15-11.00

* wyjścia warsztatowe   do galerii Ślendzińskich przez cały okres trwania projektu-co drugi poniedziałek w godzinach 13.00-14.00

 6 latki –   cała grupa przedszkolna - 25 dzieci

*1 x1 w tygodniu po 45 min. przez cały okres trwania projektu- prowadzą nauczyciele grupy – panie- Anna Płońska/ Mirosława Tichoniuk- środy w godzinach 10.15-11.00

* wyjścia warsztatowe  do galerii Ślendzińskich przez okres  I półrocza  projektu-co drugi poniedziałek w godzinach 13.00-14.00

     3. zajęcia rozwijające  kompetencje matematyczno-informatyczne dla dzieci 4-5 ,5- i 6-letnich

dla 6 grup docelowych  po 12 -13 dzieci  w grupie ( 75 dzieci) :

 •   grupa 4-5 latki poniedziałki w godzinach 10.30-13.30
 •   grupa  5- letnie  - 2 grupy zajęciowe po 12 dzieci w grupie - czwartki w godzinach 10.30-13.30
 • grupa 6-letki -2 grupy zajęciowe po 12 dzieci w grupie  -piątki w godzinach 10.30-13.30

Zajęcia prowadzone przez firmę zewnętrzną -  Misja robotyka

     4. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne  - zajęcia teatralno-  muzyczne „ Na scenie – co nam w duszy gra”- grupa 20-osobowa dzieci 5-6 letnich

 • zajęcia teatralno-muzyczne z nauczycielem przedszkola panią Mirosławą Tichoniuk- poniedziałki w godzinach 10.15-11.15 przez cały okres trwania projektu
 • zajęcia warsztatowe w Białostockim Teatrze Lalek – 9 spotkań  i Operze Podlaskiej
 1. zajęcia rozwijające kompetencje przyrodniczo – badawcze i naukowo-techniczne  „ Laboratorium małego odkrywcy” – dla dzieci 5- i 6-letnich – 2 grupy po 12 -13 dzieci - dzieci 5-6 letnie – grupa 25 dzieci
 • zajęcia  w przedszkolu  z nauczycielem przedszkola-  pani Ewa Żmiejko   1 x1 w tygodniu po 45 min. przez cały okres trwania projektu - wtorki w godzinach 12.15.- 13.00 / 13.00-13.45
 • zajęcia warsztatowe w Parku Naukowo -Technicznym, Uniwersytecie Medycznym, Politechnika Białostocka – po 2  wizyty studyjne w każdej placówce w II półroczu- 6 spotkań studyjnych.
 1. Wycieczka „ Przedsiębiorczy dzień w Ziołowym Zakątku” dla grup   III, IV i  V - czerwiec 2023

Warunkiem uczestniczenia dziecka w projekcie jest wypełnienie i podpisanie  deklaracji udziału dziecka w projekcie  przez rodzica.


      SPOSÓB ODBIORU I PRZYPROWADZANIA DZIECI  W NASZYM PRZEDSZKOLU

RODZICE PRZYPROWADZAJĄ I ODBIERAJĄ DZIECI WEJŚCIEM BOCZNYM DO SZATNI PRZEDSZKOLNEJ   OD STRONY PRAWEGO SZCZYTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA

           I PRZEBYWAJĄ WYŁĄCZNIE NA TERENIE SZATNI PRZEDSZKOLNEJ .

WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA BĘDZIE UDOSTĘPNIONE :

DO GODZINY 9.00 – PRZYPROWADZANIE DZIECKA

OD GODZINY 11.30-12.30 -  ODBIÓR DLA POBYTU 5 GODZIN

OD GODZINY 14.00 -  ODBIÓR DLA POBYTU 9 GODZIN                                                              

  W POZOSTAŁYCH GODZINACH WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA BĘDZIE ZAMKNIĘTE .

        INFORMUJEMY

DO SAL PRZEDSZKOLNYCH DZIECI ODPROWADZAJĄ WYZNACZONE PANIE WOŹNE , PO ODZNACZENIU OBECNOŚCI  DZIECKA KARTĄ STOPERKA .

DECYZJA MA CHARAKTER PRZEJŚCIOWY POMIĘDZY RYGOREM EPIDEMIOLOGICZNYM A POWROTEM DO STANU                                   PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SPRZED PANDEMII COVID-19.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROCEDURA_BEZPIECZEŃSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID-19.doc

KOMUNIKAT !
(Działając na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej,  Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
W związku z nadal istniejącym zagrożeniem koronawirusem w przedszkolu obowiązuje:

 1. Zakaz wchodzenia do przedszkola osób chorych (katar, kaszel, gorączka) i z objawami grypy (dotyczy wszystkich - dzieci i dorosłych);
 2. Zakaz wchodzenia rodziców i osób postronnych do sal dziennego pobytu dzieci   ;
 3. Informacje dla rodziców i pracowników przedszkola na temat zapobiegania rozprzestrzeniania się  wirusów zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Rozmowy i  zajęcia z dziećmi na temat zapobiegania chorobie oraz przestrzegania zasad higieny; kolejnych czynności mycia rąk.
 5. Wzmożone mycie rąk i dezynfekcja łazienek, klamek, poręczy i blatów.

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2022/23

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u intendenta przedszkola  - 50 zł. w terminie do 15.09.2022r.

zakres ubezpieczenia.pdf

PS NR 27 BIALYSTOK.pdf


za przedszkole 

 

 

Przypominamy i informujemy -  opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie  dokonujemy wyłącznie  na konta przedszkola

Numery kont :

KONTO ŻYWIENIA 36 1240 1154 1111 0010 3575 8199

KONTO PODSTAWOWE 55 1240 1154 1111 0010 3575 7857.

OD 1 września  zmiana stawki  żywieniowej

Stawka dzienna żywieniowa dla dziecka za 3 posiłki to koszt 8,50 zł

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu to koszt faktycznego czasu pobytu Państwa dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin nieodpłatnych.

Od 01.09.2018r. opłaty wnosimy do 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni wykorzystany. tzw. opłaty z dołu

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dyrektor Przedszkola informuje:

Z dniem 1 stycznia 2017r. dzieci 6-letnie i starsze realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne zostały objęte subwencją oświatową.

Wobec powyższego :

Rodzice dzieci 6-letnich ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywieni .

 • RODZICU możesz  ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole. Aby otrzymać 50% zniżki należy dostarczyć:
  • decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego z MOPR. Ulga przysługuje od następnego miesiąca po dostarczeniu decyzji. Dokumenty należy dostarczyć do 31. sierpnia i do 30. listopada danego roku.
  • lub kserokopię BKDR (dla rodzin wielodzietnych).
  • lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

Ustalono na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców wysokość opłat na Radę:

  180.00 zł- za pierwsze dziecko

  160,00 - za drugie dziecko ( dotyczy rodzeństwa ) 


 Przedszkole posiada system zabezpieczenia drzwi wejściowych –

" Bezpieczne przedszkole" 

System ma za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci.


 


Dotyczy nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023

Nauka języka ANGIELSKIEGO w ramach podstawy programowej:

w grupach młodszych:

   I i  II prowadzi nauczyciel mgr Marta Pietruczuk

w grupach starszych:

w grupie  III - prowadzi nauczyciel mgr  Anna Dobaj

 w grupie IV- prowadzi  nauczyciel mgr  Anna Płońska

w grupie  V - prowadzi nauczyciel mgr Anna Płońska

Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Dyrektor Przedszkola informuje, że w roku szkolnym 2022/2023  w naszym Przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  udzielają nauczyciele specjaliści :

 

   psycholog pani Katarzyna Kondraciuk   -   wtorki i czwartki w godz. 9.00-14.30

   pedagog specjalny pani Edyta Mosheqaj - aktualnie specjalista na zwolnieniu lekarskim  -

                                                                       poniedziałek w godz. 8.15- 11.45,

                                                                         środa i piątek w godzinach 12.15-16.00

   logopeda pani Joanna Aleksiejuk -   poniedziałek i środa w godzinach 8.00-12.00

                                                            piątek w godzinach 8.00-11.00

Dzieci objęte pomocą wymagają pisemnej akceptacji  rodziców na udzielanie pomocy na terenie przedszkola.

 

KONSULTACJE DLA RODZICA

 

           Psycholog dziecięcy mgr Katarzyna  Kondraciuk- 

 • Każdy czwartek w godzinach 8.30-9.00                                                                                                                                                                                                                                                          Pedagog specjalny mgr Edyta Mosheqaj-  I i III TYDZIEŃ MIESIĄCA
 • Wtorek – 12.15-13.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Logopeda mgr Joanna Aleksiejuk I i III TYDZIEŃ MIESIĄCA
 • Piątek   - 11.00-12.00

  W sytuacjach trudnych Rodzic może zgłosić się do  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej   Nr 1 w Białymstoku .


Zwiedzamy nasz kraj”- kolekcjonujemy podróże małe i duże

W bieżącym roku szkolnym nadal  rozwijamy u dzieci poczucie więzi z naszą ojczyzną rozpoczynając  przez wędrówkę po regionach Polski.

Zachęcamy wszystkich rodziców do kolekcjonowania zdjęć swoich pociech zrobionych podczas wyjazdów w różne regiony Polski i przesyłanie ich do nas na skrzynkę e-mailową. Jeżeli planujecie Państwo jeszcze kolejne podróże po Polsce proszę pamiętajcie o kolekcjonowaniu zdjęć. W związku z tym prosimy o dzielenie się zdjęciami poprzez
 e-mail: https://www.ps27.bialystok.plDrodzy Rodzice informujemy, iż zapisy na zajęcia  "Drużyny Kangura" odbywają się tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową:

www.przedszkoliada.pl/zapisy 

 

 Rodzicu już w lutym 2023  przy rozliczeniu podatkowym możesz przekazać 1% podatku dla naszego  Przedszkola  .

Nasz wspólny cel -TWORZYMY PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Nasze przedszkolem dołączyło do  partnerów Fundacji Młodzi Młodym, dzięki czemu możemy wspólnie wspomóc marzenia naszych przedszkolaków. Fundacja prowadzi  dla Naszego przedszkola  zbiórkę Państwa odpisów od podatku na cel.: PRZEDSZKOLE MARZEŃ . Od 2008 roku posiada  status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i wspomaga swoją działalnością wiele osób i instytucji, w tym szkoły i przedszkola w całej Polsce.

Jak to zrobić?

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PS 27 w Białymstoku 7170
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1% możesz za pomocą darmowego programu do PIT,             znajdującego się na stronie fundacji "Młodzi Młodym".                                       
 

 Można także wesprzeć  indywidualnie darowizną -PŁATNOŚĆ PAYU lub  na nr rachunku bankowego: 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 PLUS BANK S.A. w tytule dopisek Partnera

Bardzo prosimy o włączenie się do akcji  : PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Więcej informacji na stronie fundacji i w naszym przedszkolu.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Rodzicom , którzy w roku ubiegłym przekazali 1% PODATKU DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA. Dzięki środkom z 1% podatku na rzecz naszego przedszkola współtworzycie Państwo Nasze Przedszkole.

Państwa pomoc czyni Przedszkole piękniejszym .


 W związku z obowiązkiem zamieszczenia na stronie internetowej placówki Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmioty publicznego,  przedszkole publikuje i przedstawia poniżej wymieniony Raport - stan w dniu 01.01.2021r.w formie dokumentu.

Raport.pdf