ODDZIAŁ V -sala nr 5

       ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Godziny pracy grupy: poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-17:00; środa, piątek: 7:30 - 16:00

Nauczyciele: mgr Anna Greliak, mgr Dorota Dworakowska

 

 

 

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2023/24

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 20  000 zł.  lub 40 000zł 

Składka , którą należy wpłacić u intendenta przedszkola  - 55  zł. dla pierwszej kwoty rocznego ubezpieczenia lub 110zł dla dla kwoty drugiej.

 Ubezpieczenie jest dobrowolną decyzją Rodzica.

 

 

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW:

UCHWAŁĄ NR 2 RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 13.09.2023R. USTALONO WYSOKOŚĆ OPŁAT NA RADĘ RODZICÓW:

 • 200,00 ZŁ NA PIERWSZE DZIECKO
 • 180,00 ZŁ NA DRUGIE DZIECKO (W PRZYPADKU RODZEŃSTWA)                                                                                                                                                                                                                 ZATWIERDZONO PRELIMINARZ WYDATKÓW ZGROMADZONYCH NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

WYŻEJ WYMIENIONE KWOTY ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA:

 • ZAKUP AUDYCJI MUZYCZNYCH I SPEKTAKLI DLA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA (PRZEWIDYWANE 15 WYDARZEŃ)
 • ZAKUP drobnych UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 • ORGANIZACJA ZABAWY MIKOŁAJKOWEJ
 • ZAKUP UPOMINKÓW MIKOŁAJKOWYCH
 • ZAKUP ZABAWEK EDUKACYJNYCH DLA DZIECI DO SAL GRUP PRZEDSZKOLNYCH
 • ORGANIZACJA ZABAWY KARNAWAŁOWEJ DLA DZIECI
 • ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA DZIECKA
 • ZAKUP UPOMINKÓW Z OKAZJI UKOŃCZENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZEZ DZIECI 6-LETNIE           

 

 

Rozkład dnia „Tęczowych motyli”

  

7.30 -8.00 

 

7.30-8.15

 

godzina rozpoczęcia pracy grupy  na rok szkolny 2023/2024, zgodnie z arkuszem organizacyjnym , w środy i  piątki od godziny 7.30 , pozostałe dni od godziny 8.00

 

praca z dziećmi mającymi trudności w opanowywaniu określonych treści programowych, praca w zespołach, zabawy i gry stolikowe w małych grupach, wykonywanie zadań indywidualnych, prace o charakterze obserwacyjnym, rozmowy tematyczne dnia z dziećmi

8.15-8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

przygotowanie do śniadania ,śniadanie

9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna, zgodna z obowiązującą podstawą programową:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • nauka języka angielskiego

10.30-11.30

 • spacery, wycieczki tematyczne i krajoznawcze
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy i zajęcia w sali w razie niekorzystnej pogody

11.30-12.15

czynności przygotowawcze do obiadu - higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności samoobsługowe i higieniczne,  czynności organizacyjno – porządkowe                                                                                                                        

Poobiednie zajęcia  w przedszkolu

12.15-13.45

 • Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,opowiadań i  wierszy
 • religia katolicka  - poniedziałki i środy w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.00

czynności porządkowe , przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.00

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe
 • praca indywidualna z dzieckiem

 

 • omówienie wydarzeń dnia
 • zabawy swobodne dzieci

 16.30-17.00         rozchodzenie się dzieci

 


Spacer pod pomnik naszego patrona przedszkola

Celem naszego spaceru było uczczenie rocznicy nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego naszemu  przedszkolu.

Dzień Przedszkolaka

Dzień Przedszkolaka to ważna data nie tylko dla dzieci lecz dla całego świata. Dzieci są ważne, każdy to powie Z nich kiedyś wyrośnie dorosły człowiek.więc wszystkim  Dzieciom małym i dużym życzymy:Przedszkoliada - zapisy

Drodzy Rodzice,
Informujemy, że zapisy na zajęcia z piłki nożnej ,,Przedszkoliada'' odbywają się poprzez wpisanie dziecka na listę podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola.

OGŁOSZENIE

07.09 (czwartek) o godzinie 9.00 dzieci z grupy IV i V (Kubusie Puchatki i Tęczowe Motyle) obejrzą spektakl teatralny „Palko” w Białostockim Teatrze Lalek. Koszt biletu - 15 zł. Prosimy, aby w tym dniu dzieci zostały przyprowadzone do przedszkola do godziny 8:15


 


 

>> Archiwum bloga