ODDZIAŁ V -sala nr 5

       ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Zajęcia z programowania i robotyki w naszej grupie w każdy piątek .  Zajęcia są realizowane w ramach projektu " Dobry start" w godzinach 10.30-13.00 z podziałem na

2 grupy zajęciowe po 12 dzieci .

 

 

Godziny pracy grupy: 7.30-16.30, piątki do godziny 16.00

Nauczyciele: mgr Anna Płońska, mgr Mirosława Tichoniuk

 

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW:

UCHWAŁĄ NR 2 RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 21.09.2022R. USTALONO WYSOKOŚĆ OPŁAT NA RADĘ RODZICÓW:

 • 180,00 ZŁ NA PIERWSZE DZIECKO
 • 160,00 ZŁ NA DRUGIE DZIECKO (W PRZYPADKU RODZEŃSTWA)                                                                                                                                                                                                                 ZATWIERDZONO PRELIMINARZ WYDATKÓW ZGROMADZONYCH NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

WYŻEJ WYMIENIONE KWOTY ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA:

 • ZAKUP AUDYCJI MUZYCZNYCH I SPEKTAKLI DLA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA (PRZEWIDYWANE 10 WYDARZEŃ)
 • ZAKUP UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 • ORGANIZACJA ZABAWY MIKOŁAJKOWEJ
 • ZAKUP UPOMINKÓW MIKOŁAJKOWYCH
 • ZAKUP ZABAWEK EDUKACYJNYCH DLA DZIECI DO SAL GRUP PRZEDSZKOLNYCH
 • ZDJĘCIA GRUPOWE WYKONANE PRZEZ FOTOGRAFA
 • ORGANIZACJA ZABAWY KARNAWAŁOWEJ DLA DZIECI
 • ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA DZIECKA (WYNAJEM DMUCHAŃCÓW, WYCIECZKA)
 • ZAKUP UPOMINKÓW Z OKAZJI UKOŃCZENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZEZ DZIECI 6-LETNIE           
   

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2022/23

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u nauczycieli w grupie - 50 zł. po wypełnieniu i przekazaniu deklaracji ubezpieczenia dziecka.

Deklaracja_Ubezpieczonego.docx

zakres_ubezpieczenia.pdf

instrukcja_likwidacji_szkody.pdf                                                                        

 

Rozkład dnia „Tęczowych motyli”

  

7.30 -  

 

7.30-8.15

 

godzina rozpoczęcia pracy grupy  na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z arkuszem organizacyjnym , w piątki od godziny 8.00

 

praca z dziećmi mającymi trudności w opanowywaniu określonych treści programowych, praca w zespołach, zabawy i gry stolikowe w małych grupach, wykonywanie zadań indywidualnych, prace o charakterze obserwacyjnym, rozmowy tematyczne dnia z dziećmi

8.15-8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

przygotowanie do śniadania ,śniadanie

9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna, zgodna z obowiązującą podstawą programową:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • nauka języka angielskiego

10.30-11.30

 • spacery, wycieczki tematyczne i krajoznawcze
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy i zajęcia w sali w razie niekorzystnej pogody

11.30-12.15

czynności przygotowawcze do obiadu - higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności samoobsługowe i higieniczne,  czynności organizacyjno – porządkowe                                                                                                                        

Poobiednie zajęcia  w przedszkolu

12.15-13.45

 • Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,

opowiadań i  wierszy

 • religia katolicka  - poniedziałki i piątki w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe

* przy procedurach Covid-19 zajęcia w  obrębie grupy przedszkolnej

 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.15

czynności porządkowe , przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.00

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe
 • praca indywidualna z dzieckiem

 

 • omówienie wydarzeń dnia
 • zabawy swobodne dzieci

* 16.00-16.30        rozchodzenie się dzieci- obowiązuje w okresie zachorowań na Covid-19, w piątki do 16.00

 

w okresie trwania zachorowań na COVID-19, w rozkładzie dnia grupy zostają uwzględnione obowiązujące procedury i wytyczne GIS , MEN i prezydenta Miasta Białegostoku.


Wizyta absolwentów

Wczoraj odwiedzili nasze przedszkole absolwenci, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 4. Ponieważ wszyscy jeszcze byliśmy w nastroju towarzyszącym świętu niepodległości nasi starsi koledzy zaśpiewali nam dwa utwory o treści patriotycznej. Michasia, która uczęszcza do też szkoły muzycznej zagrala nam na pianinie jeden utwór.

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

PRAWA MAŁEGO
I DUŻEGO CZŁOWIEKAZaproszenie dla Rodziców

      Z okazji Dnia Niepodległości dzieci z grupy IV i V uroczyście wystąpiły dla młodszych kolegów i koleżanek, a także dla pracowników przedszkola.
      Z uwagi na tak wzniosłą chwilę chciałybyśmy   powtórzyć występ artystyczny tym razem dla szerszego grona i zaprosić serdecznie w środę 16 listopada o godzinie 15.30 Rodziców dzieci z grupy IV i V, przedstawicieli wszystkich przedszkolnych trójek grupowych oraz Rodziców z Rady Rodziców na dalsze świętowanie tak ważnego wydarzenia.

Drodzy Rodzice!

Ze względu na zgłoszenie przypadku wystąpienia wszawicy w naszej grupie, prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci.                W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.Nasza wspaniała para jubilatów!

Gabrysiu i WincentyWarsztaty w Białostockim Teatrze Lalek

W ramach projektu unijnego grupa muzyczno-teatralna wybrała się do teatru na warsztaty. Dzieci poznały rolę dźwięku i światła w teatrze, odwiedziły różne pracownie , w których tworzone są nowe scenografie, projekty , lalki. Dzieci mogły pobyć za kulisami, przejść „ tajnymi ” przejściami, spotkać się z panem dyrektorem i kolejny raz odwiedzić piwnicę lalek.

Nominacja w Plebiscycie Edukacyjnym 2022 dla Pani Dyrektor

Z wielką radością informujemy o kolejnej nominacji, jakie otrzymało Nasze Przedszkole. Pani Dyrektor Elżbieta Chaniewska otrzymała nominację do zaszczytnego tytułu DYREKTOR ROKU PLACÓWKI EDUKACYJNEJ. Jest nam niezmiernie miło, że darzą Państwo sympatią i uznaniem Naszą Panią Dyrektor. Dziękujemy za nominację i uznanie. Zachęcamy do wyrażenia wdzięczności za wszelkie dokonania i działania na rzecz Naszego Przedszkola i troskę o najmłodszych poprzez oddawanie głosów: https://poranny.pl/p/kandydat/elzbieta-chaniewska%2C3091769/ 


 

>> Archiwum bloga