ODDZIAŁ V -sala nr 5

       ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Godziny pracy grupy: poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-17:00; środa, piątek: 7:30 - 16:00

Nauczyciele: mgr Anna Greliak, mgr Dorota Dworakowska

 

 

 

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2023/24

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 20  000 zł.  lub 40 000zł 

Składka , którą należy wpłacić u intendenta przedszkola  - 55  zł. dla pierwszej kwoty rocznego ubezpieczenia lub 110zł dla dla kwoty drugiej.

 Ubezpieczenie jest dobrowolną decyzją Rodzica.

 

 

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW:

UCHWAŁĄ NR 2 RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 13.09.2023R. USTALONO WYSOKOŚĆ OPŁAT NA RADĘ RODZICÓW:

 • 200,00 ZŁ NA PIERWSZE DZIECKO
 • 180,00 ZŁ NA DRUGIE DZIECKO (W PRZYPADKU RODZEŃSTWA)                                                                                                                                                                                                                 ZATWIERDZONO PRELIMINARZ WYDATKÓW ZGROMADZONYCH NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

WYŻEJ WYMIENIONE KWOTY ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA:

 • ZAKUP AUDYCJI MUZYCZNYCH I SPEKTAKLI DLA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA (PRZEWIDYWANE 15 WYDARZEŃ)
 • ZAKUP drobnych UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 • ORGANIZACJA ZABAWY MIKOŁAJKOWEJ
 • ZAKUP UPOMINKÓW MIKOŁAJKOWYCH
 • ZAKUP ZABAWEK EDUKACYJNYCH DLA DZIECI DO SAL GRUP PRZEDSZKOLNYCH
 • ORGANIZACJA ZABAWY KARNAWAŁOWEJ DLA DZIECI
 • ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA DZIECKA
 • ZAKUP UPOMINKÓW Z OKAZJI UKOŃCZENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZEZ DZIECI 6-LETNIE           

 

 

Rozkład dnia „Tęczowych motyli”

  

7.30 -8.00 

 

7.30-8.15

 

godzina rozpoczęcia pracy grupy  na rok szkolny 2023/2024, zgodnie z arkuszem organizacyjnym , w środy i  piątki od godziny 7.30 , pozostałe dni od godziny 8.00

 

praca z dziećmi mającymi trudności w opanowywaniu określonych treści programowych, praca w zespołach, zabawy i gry stolikowe w małych grupach, wykonywanie zadań indywidualnych, prace o charakterze obserwacyjnym, rozmowy tematyczne dnia z dziećmi

8.15-8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

przygotowanie do śniadania ,śniadanie

9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna, zgodna z obowiązującą podstawą programową:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • nauka języka angielskiego

10.30-11.30

 • spacery, wycieczki tematyczne i krajoznawcze
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy i zajęcia w sali w razie niekorzystnej pogody

11.30-12.15

czynności przygotowawcze do obiadu - higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności samoobsługowe i higieniczne,  czynności organizacyjno – porządkowe                                                                                                                        

Poobiednie zajęcia  w przedszkolu

12.15-13.45

 • Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,opowiadań i  wierszy
 • religia katolicka  - poniedziałki i środy w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.00

czynności porządkowe , przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.00

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe
 • praca indywidualna z dzieckiem

 

 • omówienie wydarzeń dnia
 • zabawy swobodne dzieci

 16.30-17.00         rozchodzenie się dzieci

 


Urodziny Franka

Wszystkiego najlepszego Franek!!!Poszukiwania wiosny

Wiosno wiosenko gdzie jesteś powiedz gdzie?Imieniny Marszałka Józefa Pierwszego

Imieniny naszego patrona obchodziliśmy pod jego pomnikiem  i w kinie Ton, gdzie nasza Hania odebrała nagrodę za  portret  M.J. Piłsudskiego w konkursie plastycznym pt.”J. Piłsudski w oczach dziecka”.   Gratulujemy Hani

Urodziny Julii

Wszystkiego najlepszego Julia !!Dzień Mężczyzny

W poniedziałek 11 marca dziewczyny  nie zapomniały o święcie naszych małych Mężczyzn. Spełniały ich wszystkie  życzenia , były więc: śpiewy, tańce, ćwiczenia, życzenia, uściski, a nawet  segregowanie kredek. Jeszcze raz  składamy najserdeczniejsze życzenia naszym  „Tęczowym Mężczyznom”Dzień Kobiet

Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech każdy się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek…Ogłoszenie

Drodzy Rodzice,
W związku z długotrwałą chorobą nauczyciela - P. Marty, zdjęcia z Balu Karnawałowego będą do odbioru od 7.03.2024r. (czwartek). Za opóźnienie przepraszamy.OGŁOSZENIE

Dnia 23.02.24 r. ( piątek ) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Rodziców dzieci 6 – letnich z grupy IVV. Spotkanie dotyczyć będzie dojrzałości szkolnej dzieciWyjście do teatru

W DNIU  8.02.2024 (CZWARTEK) DZIECI       Z GRUP III,IV I V WYCHODZĄ DO TEATRU LALEK NA PRZEDSTAWIENIE „ ŚLIMAK” , KTÓRE ZACZYNA SIĘ O 9.00 . 


 

>> Archiwum bloga