Kadra przedszkola


 

Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Elżbieta Chaniewska

- długoletni nauczyciel w przedszkolu, osoba doświadczona, świetnie przygotowana pedagogicznie, która pełni również funkcję menagera. 

 

  Nauczyciele- wychowawcy : 

유치원 아이들과 교사 책, 만화, 흰색 배경에 고립 된 만화 벡터 일러스트 레이 션을 읽고. 여성 교사가 주위에 앉아 유치원 애들에게  관심을 가지고 듣고 책을 읽습니다. 로열티 무료 사진, 그림, 이미지 그리고

  • kadra pedagogiczna zarówno: doświadczona posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z małym dzieckiem,
  • młodzi nauczyciele kreatywni, zaangażowani czerpiący doświadczenie z umiejętności nauczycieli starszych

Oprócz studiów magisterskich nasze nauczycielki ukończyły szereg kierunków podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych. Panie, które pochłania praca z przedszkolakami, mają mnóstwo ciekawych pomysłów, są otwarte w stosunku do dzieci, komunikatywne, zawsze pogodne i uśmiechnięte. Starają się wspierać rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny wychowanków, nie zapominając o indywidualnym podejściu do każdego dziecka.

W każdym oddziale pracuje woźna oddziałowa, która pomaga nauczycielowi w trakcie prowadzenia zajęć, towarzyszy dzieciom na spacerach, pomaga maluchom w czynnościach samoobsługowych i w czasie posiłków.

Wasze maluszki mają zapewnioną opiekę w osobie pomocy nauczyciela, która wspomaga pracę wychowawców - nauczycieli.

Nauczyciele specjaliści :

  Od września 2022r. w przedszkolu pracują nauczyciele specjaliści , wspomagający rozwój dziecka  w postaci indywidualnej pracy terapeutycznej:

    * logopeda 

    * pedagog specjalny

    * psycholog 

 ETAPY Pracownia Rozwoju - Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach- program  rozwijania kompetencji emocjonalnych u dzieci. Szkolenie dla nauczycieli i  specjalistów.