Chór działający przy Przedszkolu Samorządowym nr 27 powstał w roku 2009 z inicjatywy dyrektor mgr Elżbiety Chaniewskiej. Jego prowadzenie powierzono  mgr Mirosławie Tichoniuk - nauczycielce od lat zajmującej się edukacją muzyczną dzieci.

 

Od marca 2010 chór uczestniczy w ogólnopolskim programie rozwoju

chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Śpiewająca Polska”.

 

Śpiewająca Polska” to program skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej , by przez śpiew mogli radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania oraz i otwierać na świat kultury.

 

Celem programu jest:

·        Edukacja świadomych odbiorców sztuki

·        Poznanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzyczne.

·        Rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne

·        Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie

·        Rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną

·        Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

·        Kontakt uczestników programu z wybitnymi artystami

·        Doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunki z pracy z dziećmi

 

   W skład chóru naszego przedszkola wchodzą dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

W jego repertuarze znajdują się zarówno piosenki dziecięce, ludowe, jak i utwory muzyki klasycznej.

    Dzieci prezentują się na  uroczystościach wewnątrz przedszkolnych oraz na terenie miasta. Biorą także udział w  różnorodnych konkursach zdobywając liczne nagrody.

 

 Nasze prezentacje w kolejnych latach istnienia chóru :

 

Rok 2009/ 2010   ( liczba członków- 20)

14 X 2009 - występ na Dniu K.E.N. ( Przedszkole Samorządowe nr 27)

10 XI 2009  -  I Festiwal Piosenki Patriotycznej ( Młodzieżowy Dom Kultury)

18 XII 2009 - konkurs „ Kolęda Przedszkolaków” ( Młodzieżowy Dom Kultury)

                    (wyróżnienie – Justyna Racewicz)

22 XII 2009 - występ na Spotkaniu Opłatkowym ( Przedszkole Samorządowe nr 27)

10 II 2010 - Międzyprzedszkolny konkurs „ Zdrowym być " (Przedszkole Samorządowe nr 68)-                      ( nagroda – Marta Bogojło)

V 2010 - festyn z okazji "Święta Rodziny" ( Przedszkole Samorządowe nr 27)

31 V 2010 - VIII Przegląd Chórów Szkolnych w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" (Białostocki Ośrodek Kultury - ( Złoty Dyplom)

6.12.2010 - Mikołajkowa Gala Przedszkolaków (M.D.K.)nagroda-Kacper Borysiuk,                                        wyróżnienie- Natalia Milewska)

 

 Rok 2010/2011  ( liczba członków- 24 )

26.09.2010 -  Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca ( Ratusz Miejski )

26.09.2010 -  uroczystość z okazji 5-lecia Centrum Kształcenia Ustawicznego

14.10.2010  -  uroczystość z okazji K.E.N. ( Przedszkole Samorzadowe nr 27)

10.11.2010  -  X Moniuszkowski Festiwal Podlasia ( kino „ Forum” )

20 .12. 2010 - X konkurs „ Kolęda Przedszkolaków” ( Młodzieżowy Dom Kultury)

        ( II nagroda – kwartet : Natalia Milewska, Jan Łysynkiewicz, Jan Sarosiek, Marta Bogojło)

17.01.2011 -  I Miejski Koncert Kolęd i PastorałekKolęda Malucha" ( Białostocki Teatr                                       Lalek)

19.04.2011 -  VI Przegląd Zajęć Dodatkowych ( Młodzieżowy Dom Kultury )

24.05.2011 - X edycja festiwalu „ Piosenki i tańce naszego regionu” (Teatr Dramatyczny)

 1.06.2011- Prezentacje Artystyczne Placówek Oświatowych Miasta Białegostoku

15.06 2011 - X Przegląd Chórów Szkolnych w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"       (nagroda główna i Złoty Dyplom)

 

Rok 2011/2012  ( liczba członków- 29 )

06.12.2011- Jubileusz 5-lecia funkcjonowania w Białymstoku programu Śpiewająca Polska - KONCERT JUBILEUSZOWY w Filharmonii Podlaskiej

15.12.2011r.-Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kolęda Malucha”
   nagroda -zespół wokalny  „Ważniaki”,   wyróżnienie solista Kacper Borysiuk 

 

Rok 2012/2013  ( liczba członków- 20 )

26 wrzesień 2012 -  Uroczystość nadania  imienia oraz 45-lecia przedszkola
8.11.2012 -  "Kto ty jesteś?"- IV Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaka (Młodzieżowy                       Dom Kultury)

15.11.2012 - XII Konkurs Moniuszkowski "PIEŚŃ WIECZORNA"  (Białostocki Ośrodek Kultury)
16.11.2012 - Koncert Galowy XI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki i Recytacji Poezji                                   Legionowej,   Żołnierskiej i Niepodległościowej;  ( Centralna Biblioteka                                       Wojskowa im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego  Warszawa)

24.11.2012- III Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej (kino "Ton")

17-18.12.2012 - XI Przegląd chórów szkolnych Śpiewająca Polska - koncert "Kolędy i
                           Pastorałki "  - Podlaska Filharmonia 
16 i 17.01.2013 - III Miejski Koncert Kolęd i Pastorałek (Kościół Farny oraz Cerkiew p.w. św.                                   Mikołaja)

16.05 2013 - Festiwal  Dziecięcej  Piosenki  Mniejszości  Narodowych ( Przedszkole                                       Samorządowe nr  14)

11.06.2013 - XII Regionalny  Przegląd  Chórów  Szkolnych  Śpiewająca Polska (Uniwersytet                             Muzyczny)

 

 Rok 2013/2014 ( liczba członków- 25)

7.11.2013 - uroczystość  z okazji Dnia Niepodległości  ( Przedszkole Samorządowe nr 27)

07.11.2013 - „ Kto Ty jesteś ?”- V Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaka (Młodzieżowy                       Dom  Kultury)

22.11.2013 - Przegląd  Piosenki  „ Legendy i baśnie polskie” ( Przedszkole Samorządowe nr 1)

23.11.2013 - IV Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej  ( kino „ Ton” )

25.11.2013 - koncert „ Chóry szkolne w 100 rocznicę urodzin W. Lutosławskiego” ( Białostocki                      Ośrodek Kultury)

12.12.2013 - konkurs o zasięgu miejskim „Kolęda Przedszkolaków „ ( Młodzieżowy Dom                                 Kultury)

20.12. 2013 - konkurs o zasięgu miejskim „ Mikołajkowa Gala Przedszkolaka” ( Młodzieżowy                            Dom  Kultury)

9.01.2014 - IV Miejski  Koncert Kolęd i Pastorałek  ( Katedra p.w. Najświętszej Marii Panny)

10.01.2014- IV Miejski  Koncert  Kolęd i Pastorałek ( Cerkiew p.w. św. Mikołaja )

 

Rok 2014/2015 (liczba członków- 36)

26.09.2014  - uroczystość z okazji 2-ej rocznicy nadania przedszkolu imienia Marszałka  
                     J. Piłsudskiego ( Przedszkole Samorządowe nr 27 )

20.10.2014-uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej   (Przedszkole                                            Samorządowe   nr 27)

10.11.2014 -apel z okazji Dnia Niepodległości z udziałem pana prezydenta A.Polińskiego                               (Przedszkole Samorządowe nr 27)

 - udział w Patriotycznym Śpiewaniu z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

22.11.2014 - V Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej (kino Ton)

26.11.2014-Przegląd  Piosenki ; Legendy i baśnie polskie; ( Przedszkole Samorządowe nr 1)                        Magda Jamiołkowska- nagroda

03.12.2014-konkurs piosenki o zasięgu miejskim; Mikołajkowa Gala Przedszkolaka 2015;               ( Młodzieżowy  Dom Kultury) , Lawinia Kuszczuk- nagroda, Ela Mirghani-wyróżnienie
19.12.2014- spotkanie przedwigilijne ( Przedszkole Samorządowe nr 27 )

09.01.2015- V Miejski  Koncert  Kolęd i Pastorałek ( Cerkiew p.w. św. Mikołaja )

19 .03.2015 -uroczystość z okazji imienin Marszałka J. Piłsudskiego - naszego patrona ,                                   Przedszkole Samorządowe nr 27

18.05.2015 r.- “Piosenki I tańce naszego regionu”-festiwal, Teatr Dramatyczny

21. 05.2015 r.- XI Festiwal Mniejszości Narodowych, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-                                 Kulturalne

 

Rok 2015/2016 (liczba członków-31 )

6.09.2015 -uroczystość z okazji 3-ej rocznicy nadania przedszkolu imienia marszałka  
                   J. Piłsudskiego ( Przedszkole Samorządowe nr 27 )

20.10.2015-uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej(Przedszkole Samorządowe                       nr 27)

05.11.2015- VII Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaka "  Kto Ty jesteś?" -              (                           organizator Przedszkole Samorządowe Nr  53)
10.11.2015-apel z okazji Dnia Niepodległości z udziałem pana prezydenta Tadeusza                                     Truskolaskiego  (Przedszkole Samorządowe nr 27)

21.11.2015 - VI Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej (kino Ton)

26.11.2015 - Przegląd  Piosenki ; Legendy i baśnie polskie; ( Przedszkole Samorządowe nr 1) 

15.12.2015 -konkurs piosenki o zasięgu miejskim; Mikołajkowa Gala Przedszkolaka 2015;                            ( Młodzieżowy  Dom Kultury)

Nagroda GRAND PRIX - Nikola Falkowska za piosenkę „Strojnisia Choinka”

Wyróżnienie - Paulina Magnuszewska za piosenkę "Dziewiąty reniferek"

19.12.2015- spotkanie przedwigilijne  (Przedszkole Samorządowe nr 27)

12.01.2016-  VI Miejski  Koncert  Kolęd i Pastorałek (Cerkiew p.w. św. Mikołaja)

15.04.2016 - udział w I Przeglądzie Chórów Przedszkolnych "Rozśpiewany Białystok"

13.05.2016- nagroda dla zespołu wokalnego w XXIV Festiwalu Piosenki Przedszkolaka

18.05.2016 r. - XIV Festiwal pt. „ Piosenki i tańce naszego regionu”- Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki

05.06. 2016- koncert z okazji Dni Białegostoku-Sala Opery i Filharmonii Podlaskiej pt.                                    " Zaczarowana dorożka po Lipowej ulicy jedzie"

 

 Rok 2016/2017 (liczba członków- 33)

17.10.2016- uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej                                                                     (Przedszkole Samorządowe  nr 27)

10.11.2016- apel z okazji Dnia Niepodległości z udziałem wiceprzewodniczącego Rady Miasta                     Białegostoku pana Kazimierza Dudzińskiego  (Przedszkole Samorządowe nr 27)

15.11.2016- występ chóru w Przeglądzie  Piosenki "Baśnie i legendy polskie"- V edycja -                              (Przedszkole Samorządowe Nr 1)

29.11.2016 - konkurs dla przedszkoli białostockich  "Podlasie muzyką malowane"                                           (Przedszkole Samorządowe nr 27)

14.12.2016-konkurs piosenki o zasięgu miejskim; Mikołajkowa Gala Przedszkolaka 2016                                (Młodzieżowy  Dom Kultury) ,- nagroda Nikola Falkowska za piosenkę „Zagraj                             dziecku kołysankę” , wyróżnienie- Małgorzata Mikulska  za piosenkę „Kolęda                   świetlista”21.12.2016- spotkanie przedwigilijne (Przedszkole Samorządowe nr 27 )


10.01.2017- VII Miejski  Koncert  Kolęd i Pastorałek ( Cerkiew p.w. św. Mikołaja )

09.03.2017- Wojewódzki Konkurs Piosenki Autorskiej  ( Młodzieżowy Dom Kultury),                                    dzieci z chóru wystąpiły w trzech zespołach czteroosobowych i  zdobyły                  2  nagrody  i wyróżnienie za piosenki "Samochwała", "Michałek" i "Staś Pytalski"

17.03.2017- Miejskie obchody imienin Marszałka J. Piłsudskiego, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej 

17.03.2017- I zajęcie śpiewu chóralnego z dziećmi z chóru przedszkolnego i ich rodzinami w ramach grantu " Z muzyką za pan brat"

29.03.2017 r.- PRZEGLĄD CHÓRÓW PRZEDSZKOLNYCH „Rozśpiewany Białystok”                       ( Przedszkole Samorządowe nr 82)

Rok 2017/2018 ( liczba członków 32)

10.10.2017 r. - uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej                                                                     (Przedszkole Samorządowe  nr 27)

08.11.2017 r. - IX Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaka"Kto Ty jesteś?"                   ( MDK- organizator Przedszkole Samorządowe Nr  53)

09.11.2017 r.- konkurs " Kocham ojczyznę" (Szkoła Podstawowa nr 47), nagrody : Julia Wojtach i Wiktoria Murzińska, wyróżnienia : Michalina Godlewska I Zuzanna Wilczyńska

10.11.2017 r.- apel niepodległościowy ( Przedszkole Samorządowe nr 27)

25.11.2017 r.-VIII Podlaski Przegląd Piosenki Patriotycznej o zasięgu wojewódzkim ( kino "Ton") Chór przedszkolny - I miejsce

28.11.2017 r.-konkurs piosenki "Podlasie muzyką malowane" ( Przedszkole Samorządowe nr 27) trio : Marysia Kabak, Michalina Godlewska, Julia Wojtach- nagroda


 

Więcej zdjęć ...